Show Lyrics


JDA - De Zondeval
(from the album Stap in het licht)
© copyright 2007, JDA

Verse 1
De Vader van de aarde
gaf de heerschappij aan Adam
Over de dieren en de planten
In die tijd was alles anders

Ja in de hof van Eden
Het was goed het was vredig
een paradijs op aarde
Waar de eerste mensen leefden

Maar toen kwam de satan
Bij Eva, zeker
Verleide haar tot zonde
En liet Adam daar in meegaan

Het was de zondeval
Die kwam als een donderslag
En Ziekte, dood en pijn
Zijn daar de gevolgen van

Het is onacceptabel, dat onze normen en waarden
Het beeld kunnen bepalen, van wat goed en wat kwaad is
Misschien wel democratisch om drugs te aanvaarden
Maar ik kies voor mijn Maker, Hij is Goed en Rechtvaardig

De Allerhoogste Rechter, niets tegenin te brengen
Zijn wet doet zonde kennen dus stop toch met de werken
van het slechte check het, God houd van de mensen
maar moet zonde wel verwerpen

Refrein 1
Het was de zondeval
Wat een donkere dag
Maar God deed een belofte
En gaf ons een Verlosser
Die voor ons is opgeofferd
Zonder dat Hij zonde had
Opgestaan uit het graf
En ten hemel gevaren

Het Lam op de Troon
Ja Hij geeft zijn genade
Aan een ieder die gelooft
En een dezer dagen
Komt Hij weder naar de aarde
Het is Leven of Dood
En de vraag is waar sta je
Verse 2
De gevolgen van de zonde zijn al lang niet meer verborgen
Kijk om je heen, zoveel leed en zoveel zorgen
Deze wereld is verdorven net als Sodom en Gomorra,
Gods oordeel zal komen als de bliksem en de donder

de muziek op de radio gevuld met vieze teksten
hekserij op de basisschool daar mag je niets van zeggen
Harry Potter en die rommel het infecteert de hersens
Als een dodelijk virus we moeten bidden om bescherming

het is lust wat je ziet op televisie in de clips
geen rust voor je ziel, je leest en ziet het in de Spits
in de clubs is er niets dat me herinnert aan de Heer
het is lust drank en bier en sigaretten elke keer

er wordt volop getippeld langs digitale wegen
op porno verlaving rust een vloek nee geen zegen
het is niet goed het is zeker seksuele zonden
het vernietigd vele levens

Refrein 1
Het was de zondeval
Wat een donkere dag
Maar God deed een belofte
En gaf ons een Verlosser
Die voor ons is opgeofferd
Zonder dat Hij zonde had
Opgestaan uit het graf
En ten hemel gevaren

Het Lam op de Troon
Ja Hij geeft zijn genade
Aan een ieder die gelooft
En een dezer dagen
Komt Hij weder naar de aarde
Het is Leven of Dood
En de vraag is waar sta je

Verse 3
heb je meegedaan, met gemene pesterijen?
ben je meegegaan, in wrede vechtpartijen?
dronken op de vloer overmand door de drank?
gevochten met je broer of met Jan en alleman?
gescholden op je moeder of op school in de gang?
Geroofd van je ouders of een man in de stad?
Misschien heb je geschoten of iemand neer gestoken
Misschien heb je gelogen, geroddeld of gestolen
Gescholden en gevloekt, ben je trots of jaloers
Misschien ben je racist en zijn er mensen die je haat
Misschien ben je een dader, moordenaar of verkrachter
Misschien ben je de vader die zijn dochter aan randde
Misschien ben je het meisje, dat zo arrogant kan kijken
Ook trots is een zonde, je kan het niet vermijden
aan de wereld komt een einde, dus lees toch je bijbel
op de dag des oordeels, wie zal er voor je pleiten

Refrein 2
Ik schreeuw het uit
Beken en bekeer je
Leef toch vanuit
De Vreze des Heren
Luister en huiver
Verwerp het verkeerde
Breek met het duister
Want Jezus is Here

Ik schreeuw het uit
Beken en bekeer je
Leef toch vanuit
De Vreze des Heren
Luister en huiver
Verwerp het verkeerde
En Breek met het duister
Want Jezus is Here

Verse 4
Het was door de zondeval, dat er moord op aarde kwam
Kijk naar Kan en Abel, het eerste voorbeeld er van
Nu herdenken we de doden van geweld op de scholen
Euthenasie en abortie en ook vele oorlogen

De ongerechtigheden van de mensen zijn er velen
Ik denk ik zeg het even tis belangrijk om te weten
Het is de dood of het leven, de hel of de hemel
Het is de duivel of Jezus, de keuze is aan jou

Deze wereld is gevallen, In de handen van de satan
Door de zonde van Adam, en ik kan wel doorgaan
Met te wijzen op het kwade maar het is gedane zaken
De satan is verslagen, t is het laatste der dagen

Dus vraag om genade, heb geen haat voor je naaste
Laat het toch varen Verlaat de slechte paden
En staak toch je dwalen, praat met je Maker,
en aanvaard de genade

Refrein 2
Ik schreeuw het uit
Beken en bekeer je
Leef toch vanuit
De Vreze des Heren
Luister en huiver
Verwerp het verkeerde
Breek met het duister
Want Jezus is Here

Ik schreeuw het uit
Beken en bekeer je
Leef toch vanuit
De Vreze des Heren
Luister en huiver
Verwerp het verkeerde
En Breek met het duister
Want Jezus is Here

Verse 5
Als Jezus komt op de wolken met onweer en donder
als een dief in de nacht het oordeel voor de volken
ja dat had je niet gedacht Voor degenen die Hem volgen
Het einde van vervolging en van pijn en van zorgen

Maar voor zij die Hem verwerpen, laat me je vertellen
Die dag wordt echt geen pretje, dus ken de consequenties
de hel is nog veel erger, dan je ooit zou kunnen denken
maar Jezus is de weg, en Hij kan je leven redden

En velen zullen komen op die dag en zeggen Here
Here, In Uw naam profeteerden wij en leerden wij
de mensen in de wereld, maar Hij zal tot hen zeggen
Je moet van mij vertrekken, jullie werkers van het slechte

Brandend in de hel, Tanden knarsend en huilend
Terwijl wij staan te juichen, voor onze Redder en Heiland
want elke knie zal buigen, en elke tong belijden
Jezus is Heer, van het begin tot het einde

Refrein 3
op de dag van het oordeel
wie is er uitverkoren
verloren is de wereld
is er iemand die het door heeft dat Jezus de Heer is
geef dan gehoor Aan de oproep tot bekering
en breek met het verkeerde

Refrein 2
Ik schreeuw het uit
Beken en bekeer je
Leef toch vanuit
De Vreze des Heren
Luister en huiver
Verwerp het verkeerde
En Breek met het duister
Want Jezus is Here

Verse 6
Wij hebben allemaal gezondigd en onze straf is de dood
maar God is ons genadig ja Hij gaf ons Zijn Zoon
het is de liefde van de Vader voor Zijn eigen creatie
Jezus kwam naar deze aarde geboren uit een Maagd

Hij leefde zonder zonde maar toch werd Hij aangeklaagd
Is vernederd en geslagen, aan het kruis genageld
Ja ze hebben Hem gedood, aan het kruis op Golgotha
Daar droeg Hij de straf voor de zonden van de mensen

Zodat een ieder die gelooft, de zonde kan verwerpen
En niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven krijgt,
en het is een zekerheid Hij Stond op uit de dood
is ten hemel gevaren ja het Lam op de Troon

bij de Hemelse Vader, en nu is het de vraag?
aanvaard je de genade, door wat Jezus heeft gedaan
bid dan in Zijn Naam om vergeving voor je daden
en breek met de zonden die je zeker hebt begaan

Refrein 2
Ik schreeuw het uit
Beken en bekeer je
Leef toch vanuit
De Vreze des Heren
Luister en huiver
Verwerp het verkeerde
Breek met het duister
Want Jezus is Here

Ik schreeuw het uit
Beken en bekeer je
Leef toch vanuit
De Vreze des Heren
Luister en huiver
Verwerp het verkeerde
En Breek met het duister
Want Jezus is Here