Show Lyrics


JDA - Vergeef Ons
(from the album Stap in het licht)
© copyright 2007, JDA

Verse 1
Een Jezus, Een Vader, Een Geest, Een God,
Een leven, vele daden, geen mens die ontkomt
vergeving is genade, gekregen van de Vader,
door Jezus aan te nemen in je leven hier op aarde

Stel jezelf de vraag, ben je zeker van een plaats
In de hemel na dit leven, of ben je zwaar verdwaald
vraag dan om vergeving, want Jezus is de weg
de waarheid en het leven, zijn majesteit is eeuwig

Vele mensen vragen mij, hoe weet je dit zo zeker
Ik heb zijn aanwezigheid ervaren in mijn leven
En samen met mij velen, dus ik moet je laten weten
Zijn waardigheid is voor altijd en Hij zij geprezen

vele tongen, vele talen, Nederlandse, Afrikaanse
Vele zonden, vele malen, nu vergeven door de Vader
wonden die genazen, als een wonder hier op aarde
voor dokters onverklaarbaar ze konden het niet plaatsen

Refrein 2x
Vader in de Hemel
Ik wil vergeving vragen
Voor al die vele daden
Waarbij ons geweten knaagde
Wees ons genadig
En leef in onze harten
In Jezus Naam
Amen

Verse 3
Wat is de oorzaak van het leed op de aarde
de bron van al het kwaad satan beeft en verstaat het
want het is met hem gedaan, Jezus heeft hem verslagen
Hij geeft ons genade, ik weet wie we waren

geboren in zonde
was verloren bevonden
Maar hoor toch naar de woorden
Die God ons heeft verkondigd
Hij deed ons een belofte
En gaf ons een Verlosser
Die voor ons is opgeofferd
Voor al onze zonden

Voorspeld door profeten
Verteld door de eeuwen
Geweldig is Jezus
Mijn Redder en mijn Meester
De Weg en het Leven
Heeft voor iedereen vergeving
wie wandelt in Zijn wegen
Hij brengt je ten hemel

Refrein 2x
Vader in de Hemel
Ik wil vergeving vragen
Voor al die vele daden
Waarbij ons geweten knaagde
Wees ons genadig
En leef in onze harten
In Jezus Naam
Amen

Verse 3
het Woord zegt ons telkens bekering is een noodzaak
dus in de eerste plaats zoek ik de dingen van de Vader
want in de bijbel staat dat je de wereld moet verlaten
dus k leer van mijn daden en vermijd verkeerde plaatsen

keer me van de wereld met honderd tachtig graden
en met een bonzend hart als van harde donderslagen
Zeg ik je kort en krachtig: God is mijn Vader,
mijn Verlosser en Maker, Hij is wonderbaarlijk!

de satan die raast als een briesende leeuw
de 21 ste eeuw zo veel ziekte en leed
geen liefde geen leven ik heb liever geen deel
aan deze diepte en leegte je ziet en je weet,

ik kies en ik leef als een discipel van Jezus
in Sion zal ik leven aan rivieren van vrede
geen verdriet en geen wenen geen verlies zal er wezen
Jezus de Messias is levend

Refrein 2x
Vader in de Hemel
Ik wil vergeving vragen
Voor al die vele daden
Waarbij ons geweten knaagde
Wees ons genadig
En leef in onze harten
In Jezus Naam
Amen