Show Lyrics


Passie Posse - Ieder heeft iets
(from the album Terug)
© copyright 2011, Passie Posse

Ieder heeft iets, ieder heeft wat
Ieder heeft iets, ieder heeft wat
Er is een koor in ons midden (halleluja)
Ieder heeft iets, getuigenissen zijn er, ieder heeft wat
En we hebben uiteraard ook onze eh, een rap

[REFREIN]
Ieder heeft iets, ie-ieder heeft iets
Een gedicht of een lied of zomaar iets
Ieder heeft iets, ie-ieder heeft iets
Een visie of gewoon 'n beeld op je netvlies
Ieder heeft iets, ie-ieder heeft iets
Iets favoriets, of een goed advies
Ieder heeft iets, ie-ieder heeft iets
Niemand heeft niets, want iedereen heeft iets

[BUSYR]
Een ieder van u, heeft een psalm, heeft een lering
of een woord, spreekt in tongen of een openbaring
Heb je een uitlegging: geef de gemeente richting
Maar wat het ook is, laat het zijn tot stichting
Bouw elkaar op, we zijn samen het Lichaam
Met Jezus aan het hoofd mogen wij met Hem gaan
en staan dus maak baan ja we komen er aan
We brengen die Boodschap als we samen er op uitgaan

[REFREIN]
Ieder heeft iets, ie-ieder heeft iets
Een gedicht of een lied of zomaar iets
Ieder heeft iets, ie-ieder heeft iets
Een visie of gewoon 'n beeld op je netvlies
Ieder heeft iets, ie-ieder heeft iets
Iets favoriets, of een goed advies
Ieder heeft iets, ie-ieder heeft iets
Niemand heeft niets, want iedereen heeft iets

[BIBLEBREAK 1]
En zo iemand een vreemde taal spreekt, dat het door twee,
of ten meeste drie geschiede, en bij beurte; en dat één het uitlegge.
Maar indien er geen uitlegger is, dat hij zwijge in de Gemeente;
doch dat hij tot zichzelven spreke, en tot God...

[FMA]
Heb je gedanst, geklapt en lekker gesprongen
en 't laatste beetje lucht uit je longen gezongen
Is het woord van God tot in je hart doorgedrongen
Ben je vervuld met de Geest en spreek je in tongen
Let dan wel op, en luister wat de bijbel zegt
Spreek niet hardop, tenzij er iemand uitlegt
En als je bid, bid met geest en verstand
En prijs de Heer met je binnen- en je buitenkant

[REFREIN]
Ieder heeft iets, ie-ieder heeft iets
Een gedicht of een lied of zomaar iets
Ieder heeft iets, ie-ieder heeft iets
Een visie of gewoon 'n beeld op je netvlies
Ieder heeft iets, ie-ieder heeft iets
Iets favoriets, of een goed advies
Ieder heeft iets, ie-ieder heeft iets
Niemand heeft niets, want iedereen heeft iets

[BIBLEBREAK 2]
En dat twee of drie profeten spreken, en dat de anderen oordelen.
Doch indien een ander, die er zit, iets geopenbaard is, dat de eerste zwijge.
Want gij kunt allen, de een na den ander profeteren,
opdat zij allen leren, en allen getroost worden.
En de geesten der profeten zijn den profeten onderworpen.
Want God is geen God van verwarring, maar van vrede,
gelijk in al de Gemeenten der heiligen.

[BUSYR]
Over profeten valt een hele hoop te praten
Je hebt echte en namaak, alle soorten en maten
Die het einde preken op de hoeken van de straten
of die met hun homiez chillen en de weg hebben verlaten
Of zoals Jona het niet willen, zich proberen te verstoppen
of zoals Mozes zich op latere leeftijd pas echt ontpoppen
400 profeten die slechts zeggen wat je horen wil
of Micha die slechts zegt wat je niet horen wil

[REFREIN]
Ieder heeft iets, ie-ieder heeft iets
Een gedicht of een lied of zomaar iets
Ieder heeft iets, ie-ieder heeft iets
Een visie of gewoon 'n beeld op je netvlies
Ieder heeft iets, ie-ieder heeft iets
Iets favoriets, of een goed advies
Ieder heeft iets, ie-ieder heeft iets
Niemand heeft niets, want iedereen heeft iets

[BIBLEBREAK 3 / OUTRO]
Is het Woord Gods van u uitgegaan?
Of is het tot u alleen gekomen?
Laat alle dingen eerlijk en met orde geschieden.
Amen