Show Lyrics


Passie Posse - Openbaring
(from the album Terug)
© copyright 2011, Passie Posse

[BUSYR]
Okee, we gaan beginnen, en ik ben van de partij
Dus open die bijbel, en hou je hoofd erbij!
Blader maar met me mee naar een boek van Johannes
Nee, niet bij Genesis, maar aan het einde dus [de openbaring]
Daar staat toekomst geschreven alsof het geschiedenis is
Het begint met een visie en dan de zeven brieven
Want wat zijn je motieven? Luister, niet het negatieve
bied je al die perspectieven, blijf bij je positieven!
[bazuin] daar klinkt een bazuin!
En vanuit hemels perspektief kijk ik neer op de parade
van het leven die zich ver onder mij nog steeds op aarde
voorbijtrekt, en ik zie de tuin
maar ook Armageddon, en de wereld ligt in puin
De boekrol met 7 zegels, het is nog gesloten
maar het Lam is waardig en is vastbesloten
zegel voor zegel, het boek wordt geopend!

[REFREIN]
Elke tong in hemel, op aard
zal uw macht belijden.
Elke knie buigt neer voor uw troon,
aanbiddend.
U wordt hoog verheven, o God
en oneindig is uw heerschappij,
o, eeuwige God.

[MISSB]
De nieuwe hemel en de aarde ze komen eraan,
dus zorg dat je niet achter in die rij gaat staan.
Jezus is de bruidegom, zijn kinderen zijn de bruid,
we zullen voor eeuwig bij Hem zijn het gaat nooit uit.
Alle tranen zijn weg, en de dood zal verstommen,
Hij die op de troon zit heeft het overwonnen.
Wie dorst heeft krijgt water uit de bron van het leven,
En als je overwint zal Jezus je dit geven.
Dus kies de goede kant, en kies voor het licht,
want anders struikel je en en val je met je ogen dicht.
Er zal geen nacht meer zijn een lamp is niet nodig,
het licht van God maakt zelfs de zon overbodig.
De hemel is prachtig en niet te evenaren,
al het goud en diamanten zullen je verbazen.
Jezus zegt: "Ik kom er aan, dus wees op je hoede!",
kies nu voor Hem en kies voor het goede.

[FMA]
Dit is het einde van de grote wereld, waar gaat dit heen
een flits 1 knip met je ogen en ik verdween
een antichrist aan de macht die ons een teken wil geven
kopen of verkopen? Ja, dat kunnen we vergeten!
de Posse rent weg want we rappen het Woord
we moeten rennen anders worden we door hen vermoord
Miss B schreeuwt: “jullie krijgen ons niet”
BusyR kijkt of hij de politie ergens ziet!
We zijn Passie Posse, we zijn niet te stoppen
we gaan gewoon door met onze texten te droppen
we vechten, strijden voor het kostbare bloed
het maakt niet uit wat de politie tegen ons doet
PP klein als David die tegen Goliath begon
Een steen voor zijn hoofd, daar lag 'ie aan de horizon
ieder die verstandig is berekene het getal
neem 666 niet want je ziet het overal

[REFREIN]

[OPENBARING 22:12-17]
Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden.
Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.’
Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan.
Buiten is de plaats voor de honden die zich bezighouden met toverij en ontucht, met moord en afgodendienst, voor iedereen die de leugen koestert en ernaar handelt.
‘Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster.’
De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie luistert zeggen: ‘Kom!’ Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft.