Show Lyrics


Passie Posse - 316
(from the album Terug)
© copyright 2011, Passie Posse

[FMA]
Want alzo lief heeft God de wereld gehad
dat Hij Zijn enig geboren Zoon gegeven heeft
voor een ieder die in Hem gelooft
niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft