Show Lyrics


Passie Posse - Geloof, hoop, liefde
(from the album Terug)
© copyright 2011, Passie Posse

[REFREIN]
't Is geloof, hoop en liefde (3x)
maar het meeste is de liefde
't Is geloof, hoop en liefde (3x)
maar het meeste is de liefde
Geloof hoop liefde
deel 1 : Geloof

[BUSYR]
Het begint allemaal met het Woord van God
Want het Woord was met God en het Woord was God
Het Woord schiep de aarde en het Woord werd vlees
Het Woord is de Jezus die stierf en herrees
Nee, ik rap dit niet om jou te bekoren
Wie oren heeft om te horen, die hore!
Ik geloof dat geloof iets persoonlijks is
Dus luister goed naar m'n getuigenis!

Anders sta je daar strax aan de hemelpoort
Ja, ik geloof in de bijbel, woord voor woord
Ik geloof in de Vader, ik geloof in de Zoon
Ik geloof in de Geest die in ons woont
Ik geloof in de hemel maar ook in de hel
En denk nou niet, ach, ik geloof 't wel
Want breed is de weg die naar de ondergang leidt
en smal is de weg die ons bevrijdt!

Alleen door Jezus, dus geen surrogaat
De Passie Posse brengt het Woord op straat
We proberen je niet te manipuleren
maar infiltreren als 'n schaap in wolfskleren
Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop;
Luister naar de boodschap die 'k breng in hiphop
Want ik zat in de shhhh en 'k hoorde Zijn stem
Ik deed m'n deur open en 'k at met Hem

Zijn liefde voor mij is niet te verwoorden
Ik dank God dat Hij m'n gebed verhoorde
Want het waren mijn zonden die Hem doorboorde
al heb ik nog steeds niet alle antwoorden,
Want wij zien nu als door een spiegel
in een duistere rede, maar dan zullen wij zien
aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele,
maar DAN zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben

[REFREIN]
't Is geloof, hoop en liefde (3x)
maar het meeste is de liefde
't Is geloof, hoop en liefde (3x)
maar het meeste is de liefde
Geloof hoop liefde
deel 2 : Hoop

[FMA]
Tara, ik geef de hoop niet op
Papa blijft voor je strijden
In je mooie dagen
maar ook in je moeilijkere tijden
'k ben er dag en nacht
Ik hoop dat ik je zie en dan met een lach
Ik bid voor hoop en vraag bij God
Je bent in m'n gedachten het maakt me kapot

Hoop dat ik alles met je recht kan zetten
Tara loop het goede pad ik zal altijd je rug dekken
De rust in je ogen is als stille wind
In gedachte voel ik me weer kind
Als ik vol zit met problemen
van die echte en die extreme
Dan denk ik aan je Tara
en zijn de problemen weg van daar

Als je wist wat ik voelde
Begreep Maaike mama mij
M'n hart is als een dicht boek
Die steeds ongelezen blijft
Tara vergeef mij en geef me de tijd
Want zonder hoop is voor mij het eind
Maaike, Tara team aller tijden
Jullie laten het door liefde lijden

Tara je ben nu al 5 jaar
Kijk naar boven want God is daar
Mijn hoop is nog steeds mijn kracht
m'n tranen, ja die zijn als de brandstof
ik hou altijd hoop altijd tranen
En daarom Tara klopt m'n hart nog

[REFREIN]
't Is geloof, hoop en liefde (3x)
maar het meeste is de liefde
't Is geloof, hoop en liefde (3x)
maar het meeste is de liefde
Geloof hoop liefde
deel 3 : Liefde

[MISS B]
Lief, liever
liefst, liefde
Al had ik alles wat ik wou
Geef me liefde
Ik leef van Zijn liefde
De liefde van God gekregen
Laat het stromen in mijn leven

Liefde voor mijn man, mijn kids
liefde voor jou
De meeste liefde gaf Jezus aan mij
En ook voor jou stierf Hij
Al mijn schuld is weg
Hij heeft zijn leven voor ons afgelegd
Laat Zijn liefde voor altijd heersen

[REFREIN]
't Is geloof, hoop en liefde (3x)
maar het meeste is de liefde
't Is geloof, hoop en liefde (3x)
maar het meeste is de liefde
't Is geloof, hoop en liefde (3x)
maar het meeste is de liefde
't Is geloof, hoop en liefde (3x)
maar het meeste is de liefde
De liefde...
De liefde...