Show Lyrics


Heilig IJs - Hoezo Aso ?!
(from the album Vertaalslag)

Ik denk bij mezelf: kijk uit ik ben stoer,
ik ben doop en vet, ik gooi je tegen de vloer.
Probeer me nix te flikke want ik krijg je wel,
ik ram je in elkaar ook al ben je nog zo snel.
Ik praat me vriendjes na en ik schop een dikke rel,
ik zeg wat zij zegge, let op want
-ik vertel geen sprookjes
met of zonder spookjes-
Ik ben de beste, ga me maar teste.
Ik laat nix van je heel en verdeel de reste
met me mate, we zullen nix late wat we maar wille,
Justitie loopt te rille-

He, doe 's effe kalm man en neem effe wat pille.
Hela hola, neem wat fanta, ga effe zitte.
-Ja! Daar!-
Ergens in de hoek, want als ik hier sta
dan is de satan zoek, hij vlucht voor het boek,
voor hem valt het doek en weg is de vloek!
Want leven met Jezus dat is andere koek.
Als God in je komt is satan niet in tel,
want jij gaat naar de Hemel,
-en hij gaat naar de hel-
Want alzo lief heeft God de wereld gehad
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat een ieder die in Hem gelooft
niet verloren gaat maar eeuwig Leven heeft.

Terug in de dagen kon het geloof me nix schele,
Maar wat ik heb geleerd is om te dele
Of je nu zingt, brult of rapt

-kies je de foute weg, dan wordt je genept!-
Al die dingen in de wereld zien er zo leuk uit,
de duivel denkt:
-Ha, binnen is de buit!-
Maar laat je Jezus binnen in je hart,
Dan wordt je weer schoon en maak je een nieuwe start
Dus als ik jou was, wist ik wat ik zou doen,
kies de goede Weg, en wees geen oen!

Ja, wat is dat nou weer voor gezeur hé?
Je gaat toch niet rappen over het geloof?
Wat is dat voor wack iets?
-Yoo, wees gewoon een aso!-
Je zegt me dat ik raar ben, je zegt me dat ik wack ben
Op dat ik rap over God en daarom dus naar ben.
Ik wil jou helemaal nix opdringen.
Ik rap nou eenmaal graag over dingen
en zaken die mij persoonlijk raken,
Weet je!