Show Lyrics


Class of Methods - Wie zal ik zenden (Fragment)

Wie zal ik zenden
Wie zal voor ons gaan
Wie zal ik zenden

Mijn leven wordt voorbereidt
Ik kijk naar de haalbaarheid
Geef mij de orde van God
Herstel is een zekerheid
Geen terughoudenheid
Ik leef van avontuur
God is aan 't stuur
met ..... kocht Hij deze factuur
De bestemming is Christus
Zijn woord is mijn maal
Verbaal is mijn verhaal
Aanbidding is mijn levenstyle
Mentaliteit bepaalt je kwaliteit
Een vrucht van bereidheid
is je vrijmoedigheid
Is je belangstelling met God
dan zijn er geen grenzen meer
Opstelling ligt aan je instelling
geen excuses meer
Ik ben een persoon
geinfecteerd met Gods Woord
't is besmettelijk
't spreid voort
't is eeuwig van soort
Iedereen is ................
Ik proclameer 't aangename
Ja herstel is gekomen
Voor iedereen haalbaar
De vraag is of je 't wil
heb geen zorgen voor morgen
Ga bergen verzetten vandaag
Laat liefde bekend worden

Wie zal ik zenden
Wie zal voor ons gaan
Neem me Vader, laat me gaan

Wie zal ik zenden
Wie zal voor ons gaan
Leer me Vader, om op de bres te staan

Wie zal ik zenden
Wie zal voor ons gaan
Neem me Vader, laat me gaan

Wie zal ik zenden
Wie zal voor ons gaan
Leer me Vader, om op de bres te staan

Mensen zeggen ...........

Ik slaap met 't Woord
Ik eet met 't Woord
Ik praat met 't Woord
Laat me leven naar 't Woord
Want zonde laat me schamen
Bloed van Jezus laat me gaan
Voor wat Hij aan 't kruis heeft gedaan
Mag ik voor God staan
Geloof komt door het horen
We dealen met oorzaken
Laat de woorden van leven
je hoorsystemen raken
Geen enkel woord van God zal krachteloos wezen
Ik zie kettingen losbreken
Vrijheid van mensenlevens
God is liefde
Zet m'n vertrouwen op Jezus