Show Lyrics


Holy Eyes - Sterrewijzen
(from the album Het Vuur en de Phoenix)
© copyright 2003, Holy Eyes

Je hoort de wijze woorden strak gerapt op de maat-
Wijzen uit het oosten of de rest van de aard'-
Ik maak vaart en blijf tegelijk cool, wijsheid is een
middel, niet het eigenlijke doel.

We zijn als sneeuwvlokken, die vallend van de hemel een koning uitzochten,
maar eenmaal aangekomen smolten.
Sommigen dalen af in aardse krochten, opgegaan.
Anderen verdampen en keren weer, opgestaan.
Luister mijn zoon, mijn dochter-Wijsheid roept om je in de ochtend-maar is
onvindbaar voor hen die alleen maar een schat zochten.
Het is geen doel, het is gereedschap. Onderzoek alles en weet dat:
Alles mag, maar lang niet alles nuttig is, en laat je niet knechten door iets
dat vluchtig is. Wees echt wie je bent, zorg dat je ziel vrede kent en je hart
rustig is, daarom bust ik dit!

Ik teken op de vloer van de tijd met laat- of vroeg krijt, versier mijn brein met parels van Wijsheid.
Het feit blijft dat als de sterre mij iets vertellen vanuit verre dan is
dat zonder meer ook gedirigeerd.
dus ik probeer het doel van het doel te vinden, en wat echt is, ik zoek die dingen
ik voel van binnen, een boel coole zinnen, in me opwellen en je moet me aan een stoel binden,
wil je me tegen houden want ik zal je zeggen:
Mensen zijn oost-indisch blind ze willen niet zien waar ze voor moeten vechten!
ten onrechte worde mensen dingen aan gedaan, de wijsheid lijkt pleite, maar komt het daar vandaan?
ik saar je aan, wie zal het zeggen? misschien jij?
het perfecte in mij, is al gestorfen bij me geborte en de vraag is:
komt het ooit nog vrij?

*Tussen de ogen van de hemel en die hier onder de maan,
Zullen we hopen dat we eenmaal de mystiek kunnen verstaan.
Haast gemaakt door de vraag wie we werkelijk zijn,
Maak ik vaart te verstaan door het sterfelijk schijn.

Who can resist the Lord when he comes on strong?
When he feeds the sun and when he wakes the dawn?
We see so many things we just don't understand-but all that is born lies
strong in his hands.
He paints the heavens and gives the moon it's glance.
He holds the thunder and gives lightning his lance.
So we praise the Maker thru all circumstance.
Yes Lord-You know-all the ways of man.

Luister goed, het is goud wat ik giet. ..bouw je dan met hout of graniet? En
vertel me eens vriend-welke fundering je kiest, al weet je dat vaak haast niet.
Als ik om me heen kijk in deze tijd zie ik haat de plaats nemen van zekerheid.
Maar je mot je in dat kleine beetje liefde niet vergissen, het is als brood en
vissen, we kunnen delen.

We kunnen spelen met systemen, maar de mensheid is collectief gebeten.
We zijn nu ziek en zweten. Weten we waar het vandaan komt of waar het heengaat? Is er nu geen Held die voor ons zijn leven waagt?
Een weg door de nevel baant, naar de overwinning die al zeker is.
Zoals het begin de vrucht en het eind brood en beker is, de doop een teken
is voor doodgaan en opstaan-als een Phoenix-door vuur bewaard.