Show Lyrics


Antitoxin - Apollo 12

Uitschakelen, ontsteken, Afstoten

(Eye D)
kosmografisch onderzocht ik melkwegstelsels en planeten
Opzoek om de hoogtestraling van waarheid te weten
Ongeidentificeerde vliegende objecten
die mijn interesse in ruimtelijke ordening wekten
Een schotel met astraallicht daalde naar beneden
'k mocht enteren, kreeg kennis van 't Buitenaards wezen
Neergedaald van de planeet hemel heeft de mens gered
van zonde door zich te transmuteren in een hybrid
De Bijbel lexicon van alle x-file registraties
door intergratie van geloof kwam implantatie
van de Heilige Geest en interplanetaire relatie
telepatische communicatie en meditatie
gebed geeft zegeningen in astronomische cijfers
dosis ruimtecapsules tegen mentale Pfeifers
Drie-in-een als basis lancerende kosmonauten
God ziet als rontgenstralen dwars door je gestalte

(Ninetysix)
De lancering is een feit op alles voorbereid
banen wij een weg getransporteerd door de tijd
de realiteit is onafhankelijkheid.
Het valscherm van menselijke zwakte is uitgespreid
de transmissietijd van correspondentie is nihyl
door geslaagde accomodatie is het zuurstofpeil stabiel
we houden constant contact met het basiscentrum
universele communicatie door het universum
turbulentie simulator werkt als bloedemulgator
in de straalgenerator zet de ontbranding zich voort
de voorspoed van deze missie is menselijk ongehoord
eenzame hemellichamen worden door onze komst verstoord
de aarde achterlatend schieten we door het wijde ruim
duistere achtervolgers worden verblind door de lichtpluim
Maar zonder de vluchtleider komen we geen micrometer verder
Antitoxin het ruimteschip is op weg naar de Herder

(Eye D)
lancering van woordenstroom gebracht via aardstralen
we vertalen vokale vibratie in computertalen
sla op in geheugen, teleport de educatiesateliet
Rijmende ruimtevaarders getransporteert door de beat
digitale discipelen toetsen oren als otoscopen
astrologen we accomoderen ogen door telescopen
naar de kosmos gericht, de universele radiator
ik ben een pathfinder, Zijn Woord is navigator
mijn verbale creatie is operatie mobilisatie
specialisatie ik scherm met configuraties
dwars door celwanden kom ik tot de kern
hersencelkernexplosies doorbreken geweten
duistere denkkaders vallende als cometen
shocktherapie die je kerncentrale digitaal wekt
reflex: start de koppelingsprocedure direct

(Ninetysix)
Mijn navigatie is een concentratie
van bronnen gericht op mijn relatie
in de hoogste atmosferen ik ben aan 't proberen
een nieuwe brandstof te creeeren explosief als dynamiet
ontbrandingswrijving impliciet de spanningsbron
opgewekt in reactoren onwerpt bij lancering
metersdiepe voren met science-fiction metaforen
wij doorboren de benauwde dampkringen
kruisen onze weg met kometen en sterrenringen
in de richting van ons moederschip het basisstation
onze positie in het heelal is klein als plankton
als de zon zorgt de bijbel voor fotosynthese
nieuwe perspectief op de goed/kwaad antithese
depressieve apatie over persoonlijke apostasie
wordt verandert in vertrouwen tot incorperatie
in de snelkomende ruimtelijke theocratie