Show Lyrics


Passie Posse - De Koning Komt
(from the album Oude Zooi)
© copyright 2003, Opwekking

[REFREIN]
De Koning komt, dit is het uur
Zijn ogen zijn een brandend vuur
Hij is het einde het begin,
Zijn naam is Jezus die ik bemin
Het levend woord vanuit Zijn mond
Beweegd de aarde schud de grond
Maar aan Zijn stem herken ik Hem
De stem van Jezus die ik herken

Voor Hem zing ik mijn liefdeslied
Tot de wereld hoort en ziet
De Koning komt, de Koning komt
De Koning komt er aan

Een hart vol zorgen uitgeblust
Maakt Hij nieuw en geeft Hij rust
De Koning komt, de Koning komt
De Koning komt er aan

Zijn adem is de zoetste wijn
Genade is bij Hem te zijn
Hij deelt mijn vreugde en mijn pijn
Want zo is Jezus...

Zijn handen zijn doorboord voor mij
De prijs betaald de weg is vrij
Hij kijkt niet om het is voorbij
Want zo is Jezus...

O, maak uzelf aan ons bekend
Want u weet toch dat U welkom bent
Voor zoveel trouw en liefde Heer
Haal ik al mijn muren neer

[REFREIN]